Podmienky služby

 • I. POJMY

  • Uživatel = osoba, ktorá vlastní profil na stránke
  • Administrátor = osoba, ktorá je poverená na správny chod stránky a serverov.
  • VIP = označenie užívateľa s balíčkom výhod na servéry a stránke.
 • II. PODMIENKY POUŽÍVANIA

  • Užívateľ má zakázané jakýmkoľvek spôsobom zverejňovať / distribuovať nevhodný obsah, za čo je považovaná pornografia, rasismus, nenávistné správy, násilie, atd.
  • Užívateľ má zakázané jakýmkoľvek spôsobom sa snažiťnabúrať / falšovať platby.
  • Administrátor si vyhradzuje právo dočasne / permanentne zablokovať uživateľa a jeho profil.
  • Stránka nepredává žiadne produkty ani služby.
  • Stránka neukládá žiadne citlivé užívateľské dáta
  • V prípade porušenia podmienok máme právo užívateľovi zakázať prístup na stránku a zmazať jeho účet
  • Užívateľ pri vstupe na stránku automaticky súhlasí s uvedenými podmienkami
 • III. OBCHODNÉ PODMIENKY

  • VIP nie je žiadna forma imunity voči penalizaciam, môžete byť penalizovaný tak isto ako užívateľ bez VIP.
  • Slovom PERMA VIP sa rozumie prístup k VIP obsahu a to až do doby ukončenia portálu. V prípade ukončenia činnosti, portál bude informovať všetkých užívateľov mesiac dopredu.
  • Vyhradzujeme si právo kedykoľvek meniť VIP výhody a to bez predošlého oznámenia.
  • Užívateľ stráca právo na presmerovanie VIP výhod do troch (3) dní od zakúpenia.
  • Zakúpením VIP užívateľ súhlasí s uvedenými podmienkami.